در یک پست برق 63 به 20 کیلو ولت وقتی ارت فالت میاد نقطه نول برقدار میشه و همه مهتابیها میسوزند!
ضمنا از این ارسترهای 220 ولتی هم استفاده کردند تاثیری نداشته.نظر کارشناسهای شرکت برق ایته که از یه ترانس 1به1 220 ولتی واسه مصرف داخلی استفاده کنند ولی به نظر من فایده نداره چون هر اضافه ولتاژی روی فاز و نول اولیه بیاد روی ثانویه اش هم می افته دیگه.
ترانس ارتینگ و مصرف داخلی پست مذکور یکی هست.یعنی اولیه 20 کیلو ولتش ستاره زیگزاگه که نقطه نولش به زمین وصل میشه و سی تی نوترال حفاظت روش وصله.
ثانویه 400 ولت هم ستاره هست که نولش به زمین وصل میشه.
1-حالا اگر نقطه نول ولتاژ 380 ولت مصرف داخلی به زمین وصل نشود چه مشکلی پیش میاد؟
2-اگر ما یک ترانس سه فاز که فقط یه سیم پیچ ستاره یا زیگزاگ داشته باشه به سه فاز وصل کنیم و از نقطه مرکز ستاره ش به عنوان نول مصرف داخلی استفاده کنیم آیا مشکل حل میشه؟
3- میخوام بدونم وقتی فالت روی شبکه میاد اگه یه ترانس سه فاز داشته باشیم که به این شبکه وصله و بار کمی روش هست در خروجی این ترانس چه اتفاقی می افته؟

با تشکر