سلام من تحلیل ac و dcاین تقویت کننده رو لازم دارم فوری.
خواهشا کمکم کنید