سلام
من یک مدار می خوام که دوتاگوشی هست یکی در یک اتاق و دیگری در اتاق دیگه .
با سیم به هم وصل هستند .
وقتی یکی به اون یکی زنگ یا بوق زد اون گوشی رو برداره و با هم صحبت کنن . بهش میگن ارتباط صوتی داخلی .
متشکر