سلام
من میخوام برنامه ای که رو میکرو lpc1768ریخته شده وقفل نیست بخونم چطور میتونم این کار بکنم ؟کسی از دوستان عزیز تا به حال انجام داده؟