میدونید به اینکه میتونیم وقتیآ* چند تا website(پیج)رو باز کردیم میتونیم مثلا "یکیشونو با drag&drop کردن از بقیه جدا کنیم" چیآ* میگن؟
یادمه این ویژگیآ* از ویندوز ۷ شروع شد. ویندوز xp این ویژگیآ* رو نداشت. ویژوال استودیو هم این ویژگیآ* رو داره.


میدونید بهش چیآ* میگن؟