این مدار مربوط به تقسیم کننده عدد 8 بیتی به 5 بیتی هست .

مشکل مدار زمان بندی عملکرد گیت هاست مخصوصا درشیفت دهنده 6 و جمع کننده 9 که شیفت دهنده باید دقیقا بعد از اتمام یک مرحله تفریق , دقیقا یک شیفت انجام دهد.
کسی میتونه کمکم کنه مشکل حل بشه ؟

توضیح با توجه به عکس مدار

1-دریافت عدد 5بیتی b وشیفت آن تاجایی که رقم باارزشش 0 نباشد.

2- دریافت عدد8 بیتی a و شیفت آن به تعداد شیفت عدد b ( شیفت همزمان )

3-مقایسه تعدادی از بیت های a ,b

4-مربوط به جمع کننده و مقایسه کننده

5- جمع کننده 8 بیتی ( جمع مرحله اول فقط با این انجام میشه مابقی مراحل جمع با جمع کننده 9 انجام میشه )

6-شیفت دهنده a به منظور بدست آوردن بیتی که در بعدازهرمرحله تفریق در جلوی باقیمانده گذاشته می شود.

7-مقایسه کننده مربوط به جمع کننده 9

8-مدارات مربوط به جمع کننده

اینم فایل پروژه هست با ISE

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت