سلام
دوتا سوال دارم
در یو پی اس های توان پایین مثلا در توانهای تا 4000ولت آمپر با ورودی تک فاز وخروجی تکفاز کسینوس فی 0.6است (از تولیدات یک کارخانه خاص صحبت میکنم ) ولی از همین تولیدات در توانهای بالاتر با ورودی تک فاز وخروجی تک فاز ویا ورودی سه فاز خروجی سه فاز یا تک فاز کسینوس فی از 0.8تا 1 متغیر است.
1- چرا این اختلاف در pf ها دیده میشود.؟
2- آیا دللیل خاصی دارد که شرکتی که میتواند کسینوس فی رادر بعضی تولیداتش به 1 برساند در توانهای پایین اینطور عمل نمیکند؟

با تشکر