سلام
می خوام خصوصیات بافت تصاویر میوه را بدست بیارم
اما نمی دونم که باید از کدوم استفاده کنم از گابور و ..
لطفا راهنمایی کنید
و در صورت امکان مراحل کار را توضیح دهید.
با سپاس