ســـکـســیونر باید در حالت بسته یک ارتباط گالوانیکی محکم و مطمئن در کنتاکت هر قطب برقرار سازد و مانع افت ولتاژ شود.لذا باید مقاومت عبور جریان در محدوده ســـکـســیونر کوچک باشد تا حرارتی که در اثر کار مداوم در کلید ایجاد میشود از حد مجاز تجاوز نکند. این حرارت توسط ضخیم کردن تیغه و بزرگ کردن سطح تماس در کنتاکت و فشار تیغه در کنتاکت دهنده کوچک نگهداشته می شود. در ضمن موقع بسته بودن کلید نیروی دینامیکی شدیدی که در اثر عبور جریان اتصال کوتاه بوجود می آید باعث لرزش تیغه یا احتمالا باز شدن آن نگردد. از این جهت در موقع شین کشی و نصب ســـکـســیونر دقت باید کرد تا تیغه ســـکـســیونر در امتداد شین قرار گیرد. بدین وسیله از ایجاد نیروی دینامیکی حوزه الکترومغناطیسی جریان اتصال کوتاه جلوگیری بعمل آید.

موارد استفاده ســـکـســیونر:

همانطور که گفته شد اصولا ســـکـســیونرها وسائل ارتباط دهنده مکانیکی وگالوانیکی قطعات و سیستمهای مختلف می باشند و در درجه اول بمنظور حفاظت اشخاص و متصدیان مربوطه در مقابل برق زدگی بکار برده میشوند. بدین جهت طوری ساخته میشوند که در حالت قطع یا وصل محل قطع شدگي یا چسبندگی بطور واضح و اشکار قابل رویت باشد.
از انجاییکه ســـکـســیونر باعث بستن یا باز کردن مدار الکتریکی نمیشود برای باز کردن یا بستن هر مدار الکتریکی فشار قوی احتیاج به یک کلید دیگری بنام کلید قدرت خواهیم داشت كه قادر است مدار را تحت هر شرایطی باز کند و ســـکـســیونر وسیله ای برای ارتباط کلید قدرت و یا هر قسمت دیگری از شبکه که دارای پتانسیل است به شین میباشد. طبق قوانین متداول الکتریکی جلوی هر کلید قدرتی از 1 کیلوولت به بالا و يا هر دو طرف در صورتیکه ان خط از هر دو طرف پتانسیل می گیرد ســـکـســیونر نصب می گردد.

برای جلوگیری از قطع و یا وصل بی موقع و در زیر بار ســـکـســیونر معمولا بین ســـکـســیونر و کلید قدرت چفت و بست(مکانیکی یا الکتریکی)بنحوی برقرار می شود که با وصل بودن کلید قدرت نتوان ســـکـســیونر را قطع و یا وصل کرد.

بر خلاف کلید های هوایی، ســـکـســیونرها قادر به قطع هیچ جریانی نیستند. آنها فقط در جریان صفر باز و بسته می شوند . این کلیدها اصولا جدا کننده هستند که ما را به جدا کردن کلیدهای قدرت روغنی، ترانسفورماتوها، خطوط انتقال و امثال آنها از شبکه زنده قادر می سازند. ســـکـســیونرها از لوازمات تعمیراتی و تغيير مسير جریان میباشند.

انواع ســـکـســیونر :

1-ســـکـســیونر تیغه ای یا اره ای

2-ســـکـســیونر کشویی

3-ســـکـســیونر دورانی

4-ســـکـســیونر قیچی ای یا پانتوگراف

[hr]ســـکـســیونر تیغه ای یا اره ای:

برای قطع و وصل ولتاژ و حفاظت مطمئن در زمان عملکرد استفاده می شود و بیشتر برای فشار متوسط کاربرد دارد. بر حسب میزان جریانی که از آن عبور می کند تیغه های آن می تواند از ساده به دوبل و از نوع تسمه ای به پروفیلی و میله ای و لوله ای تغییر یابد. نوع اهرمی آن در فشار قوی و فوق فشار قوی کاربرد دارد. این ******یونر ها به دلیل وجود شرایط جوی و وجود تنش های مختلف بایستی طوری نسب شود که در اثر نیروی برف یا باد به راحتی وصل نگردد.

ســـکـســیونر کشویی:

برای عملکرد ،ســـکـســیونر در جایی استفاده می شود که عمق تابلو کم باشد. این ســـکـســیونرها بیشتر به صورت میله ای در جهت عمودی قطع و وصل می شود و بیشتر در فشار متوسط کار برد دارد .

ســـکـســیونر دورانی:

بیشتر در شبکه های 63Kv به بالا استفاده می شود و عملکرد این ســـکـســیونر به صورت دو بازو در یک پل که جهت چرخش آنها 90 درجه معکوس همدیگر می باشند این نوع کلید در شرایط جوی نا مناسب مقاومت خوبی از خود نشان میدهد.

ســـکـســیونر قیچی ای یا پانتوگراف:

این نوع ســـکـســیونرها بیشتر در شبکه فوق فشار قوی کاربرد دارند و به لحاظ آنکه هر قطب روی یک پایه سوار است لذا از نظر جایگیری در پست حجم کمتری اشغال می کند و بیشتر زیر خط فشار قوی نصب می گردد.

ســـکـســیونر با قطع زیر بار :

این ســـکـســیونرها بدلیل جلوگیری از حجم زیاد پست و جلوگیری از مانور اپراتور و همچنین برای جلوگیری از اینترلاک (تنش) بین ســـکـســیونر و دژنكتور طوری طراحی می شوند که برای قطع و وصل خطی کوچک و یا فیدرهای تغذیه و یا راه اندازی موتورهای فشار قوی و همچنین وصل آنها حدود 5/2 تا10 برابر قدرت قطع آنهاست و جریان قطع این کلیدها 2تا 5/2 برابر جریان نامی است . این نوع ســـکـســیونرها دارای محفظه قطع ضعیفی می باشند که از نوع هوایی می باشند.