سلام
دوستانه اگه زمینه هایی که در گرایش الکترونیک و یا قدرت باشه که در ارتباط با رشته ریاضی باشه (مثل مدل سازی، تحلیل پوششی داده، بهینه سازی و ...) مدنظر دارین لطفا پیشنهاد بدین
همچنین اگه لینکی از مقالات با عناوینی در این زمینه ها