پروژه تایمر با 7segment که با پتانسیومتر میتوان میزان روشن و خاموش را برحسب دقیقه تنظیم کرد :

مهمان عزیز شما حق دیدن لینک ها را ندارید

عضویت