سلام دوستان
من سوالی در مورد سنسورهای فشار دارم. چطور میشه حداقل فشار قابل اندازه گیری رو در اونها تعیین کرد؟ در کاتالوگ این محصولات یک مقدار برای offset بیان شده (مثلا 2.5 ولت) یک مقدار full scale span بعنوان محدوده ی ولتاژ خروجی به ازای کمینه و بیشنه فشار (مثلا 4 ولت) و یک مقدار full scale output بعنوان بیشترین ولتاژ خروجی(مثلا 4.5 ولت). با این توصیفات آیا کمینه ی ولتاژ خروجی 0.5 ولت است. اگر اینطور است یعنی ورودی فشار منفی داریم؟ و اینکه با حساسیت سنسور به ازای همین کمینه ی ولتاژ فشار کمینه تعیین شود؟