سلام میشه نحوه وصل شدن و پلود کردن برنامه روی دستگاهو توضیح بدید؟؟