سلام.
آيا راهي وجود داره که 16 تا دوربين مدار بسته رو به هم وصل کنيم و با يک سيم اونو به يک دستگاه وصل کنيم و خروجي اون 16 تا باشه و به DVR وصل بشه؟