سلام بر اساتید بزرگ.
سوال من اینه:
فرض کنید یک پالس داریم برای اعمال به گیت ماسفت که ابتدا به درایور اعمال میشه و خروجی درایور به ماسفت.
مشخصات پالس اینه:
pulse with:12us
rise time:80ns
fal time=80ns
و مشخصات درایور هم اینه:
Trise:39-60
Tfall=39-60ns

سوال اصلی: پالس گیت اولیه چقدر تو زمان پالس خروجی درایور تاثیر داره؟یعنی اگه من همون پالسو به یک درایور t=10ns اعمال کنم نتیجه فرقی خواهد کرد.یا مهم سریع بودن پالس اولیه هستش؟