سلام دوستان
چطور میشه در محیط متلب
ویژگی های بافت رو استخراج کرد؟
استخراج خصوصیات بافت دو نوع میوه به روش گابور یا unser's من که هر کار کردم جواب نداد
لطفا راهنمایی کنید
سپساگزارم دوستان