سلام
من مي خواستم که نمايندگي پنل خورشيدي را بگيرم. ولي نمي دونم چه شرکتي خوبه.
از دوستان اگه کسي اطلاعاتي در اين مورد داره کمک کنند و اين که آيا اين کار درآمدزا هست يا نه