یک زبان مدلسازی نسل سوم است و روشی باز برای توصیف ویژگی ها، نمایش گرافیکی، ساختن و مستند سازی اجزای یک سیستم نرم افزاری در حال توسعه می باشد. از UML برای فهمیدن، طراحی، مرور، پیکربندی، نگهداری و کنترل اطلاعات سیستمآ*های نرم افزاری استفاده می شود <br><br>برای دانلود کتاب روی نام کتاب کلیک کنید </br></br><br>دوره <a href= http://tahlildadeh.com/CourseDetails/76/UML-RUP.aspx > آموزش UML </a></br>