یه مدار شارژر موبایل هست که برای تو ماشینه
جریان نهایی که میده 650 میلی امپره در خروجی ولی خیلی داغ میشه ایسی در صورتی که نباید برای این جریان اینقدر گرم بشه، جریان ورودی حدود 200 میلی امپره البته rms .
نظرتون چیه؟