سلام

درخواست خرید خود را برای خرید دانگل rtl2832u با چیپست r820t به این جی میل ارسال کنید
karentex60
جی میل است
موفق باشید.