باسلام
همون طور که ميدونيم قسمت اصلي يک بلندگو سيم پيچ اون هست که متصل به پرده ديافراگم بلندگو بوده و اون رو به ارتعاش درمياره ودر نتيجه توليد صدا ميکنه.
يک سيم پيچ هم داراي مقاومت اهمي هست و هم داراي خاصيت سلفي.
وقتي يک سيم پيچ رو به ولتاژ متناوب يا متغير وصل کنيم به دليل مقاومت سيم پيچ بايد مقداري از انرژي در ان به صورت گرماتلف شود.
حال سوال من اين هست که تواني که يک بلندگو به صورت صوت توليد ميکنه چه ارتباطي با مقاومت ان دارد؟
اخه مقاومت که توان رو تلف ميکنه نه توليد.
پس چرا براي محاسبه توان توليدي يا همون خروجي تقويت کننده ها مقدار مقاومت بلنگورا در نظر ميگيريم؟
درواقع اين مقدار توان بايد در بلندگو تلف شود به دليل مقاومت ان.
پس توان صوتي بلندگو را چگونه بايد محاسبه کرد؟
در ضمن مقدار راکتانس سلف با فرکانس تغيير ميکند و اگر توان به ان مربوط شود که مي شود پس توان صوتي با فرکانس تغيير ميکندولو اين که دامنه سيگنال ثابت باشد.
دوستان ممنون ميشم جواب بدين. توضيح بادليل ميخوام.