سلام دوستان کسی درمورد ماژول بلوتوث sx 3868 اطلاعاتی داره آیااین ماژول فقط گیرنده صوت هستش یابه عنوان فرستنده صوت درتلوزیون هممیتوان ازان استفاده کرد؟
ایامیتونیم دوتاماژول sx3868 به هم دیگروصل کنیم طوریکه یکیش فرستنده صوت درتلوزیون ودیگری گیرنده صوت باشه؟