باسلام
ساخت دستگاه طيف سنج و پردازش سيگنال
و گرفتن fast fourier
و نمايش هارموني هاي برق شهر