دوستان عزیز سلام بنده قصد دارم مولتیمتر اتورنج بسازم که آمپرمتر مجزا و ولت متر هم DC/AC جدا از هم و ایزوله با دقت 16 بیت یا 1/2 - 4 دجیت و از ای سی7135 و ATMGA128 استفاده کنم یکی از ویژگی های این دستگاه نمایش فرکانس یا دیوتی سایکل ولت و آمپر AC بر روی دو نمایشگر 4 دجیت مجزا را دارد . یک فرکانس متر RF دقیق بر روی نمایشگر 8 دجیت هم اهم و مقدار خازن تا دقت 1/100 پیکو فاراد و مقدار القایی سلف تا دقت 1/100 پیکو هانری به انظمام داره عزیزان خوشحال می شوم پیشنهاد یا سوال برای بهتر طراحی این دستگاه ارسال شود . کل پروژه قابل دانلود است :nice: :nerd: