با سلام
كسي از دوستان قوانين بازي Go را بلده.تو اينترنت گشتم زياد متوجه نشدم