سلام
من می خوام میدان مغناطیسی رو با سیمولینک متلب رسم کنم.یه بلوک دیدم به اسم flux source که نمی دونم چطور باید ازش استفاده کنم.
کسی میدونه میدان مغناطیسی رو در سیمولینک چطور رسم کنم؟