مهندسین عزیز سلام
در چنتا پست و اطلاعات محدود موجود در اینترنت در مورد FPAA همواره تاکید بر محاسبه لگاریتم توسط این ابزار شده، ولی حالا که دارم با این تراشه کار میکنم و نیاز به محاسبه لگاریتم دارم، به مشکل خوردم.
من با نرم افزار anadigm Desinger 2 دارم کار میکنم.
لطفا راهنمایی کنید، ممنون. :read: