با سلام به ميداني نسبتا بزرگ با فركانس حدود 70 كي نياز داريم دنبال هسته با جنس metglas هستم كه تراوايي بالاي يك داره يه چيزي تو اين مايه ها http://www.dextermag.com/products-page/amcc-400-core-set.html
اما تو ايران هيچ خبري از اين جنس نيست انگار از دوستان ميخام در صورت امكان و اطلاع كمك كنن