شما در سايت زير مي تونيد فيلم كلاس هاي درسي دانشگاه Buffalo, New York رو به صورت آنلاين ببينيد. البته يكم هم وارد باشين مي تونيد دانلود كنيد
من يكمش رو نگاه كردم چيز جالبي بود....
http://www.ee.buffalo.edu/courses/ee419/videos.html