سلام
بعضی اوقات دیده میشه که بردهای مختلفی از یک نرم افزار مشترک استفاده می کنند
به طور مثال شرکت مچ 3 نرم افزارهای مخصوص به cnc رو طراحی می کنه ولی دیده میشه که انواع شرکت های معتبر و غیر معتبر بردهایی رو می سازند که می تونه
با این نرم افزار ارائه شده در ارتباط باشه
چه طور به الگوریتم ارسال دیتای نرم افزار دسترسی پیدا می کنند ؟؟؟
فرضا اگر ما بخواهیم بردی را بسازیم که با این نرم افزار در ارتباط باشه چه طور باید باهاش ارتباط برقرار کنیم ؟؟؟