سلام دوستان
برد آموزشی sim900 در سایت موجود است بااین آدرس:
http://eshop.eca.ir/%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C/2188-%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%DB%8C-sim900.html

که یک سی دی همراهش هست. به اطلاعات این سی دی نیاز دارم. اگر کسی میتونه لطفا اطلاعاتش رو پلود کنه. جبران می کنم

باتشکر