سلام به همگی
کسی میدونه چطور میشه یه مدار که در تکنولوژی 120نانومتر شبیه سازی شده در تکنولوژی 0.18میکرومترهم شبیه سازی کرد که همون مقادیر بدست بیاد؟مثلا پارامترهای
S ,NF