سلام
پروژه من در رابطه با ترانزیستور هایی ساخته شده از سیلسن که 1 ماده دو بعدی است هست.
برا شبیه سازی کمک می خواستم.