سلام.
یک مدار مناسب واسه میکروفن sim900 که صدای محیط رو به خوبی بده هست؟؟
مدار دیتاشیتش صداهای نزدیک رو بیشتر مبفرسته.
ممنون