سلام
از دوستان کسی با روش های تزریق فرکانس یا روش اهمی برای تعمیر برد های الکترونیکی آشنایی داره؟ منبع یا کتابمعرفی بفرمایید
ممنونم