سلام به دوستان عزیز.
چون در محل نصب دستگاه من ، میدان مغناطیسی زیادی وجود داره نمیتونم از سنسورهای اثر هال برای اندازه گیری جریان استفاده کنم .
از طرفی محدودیت استفاده از مقاومت شنت دارم.

لطفا اگر جایگزینی برای سنسور برای اندازه گیری جریان مرسوم وجود داره معرفی کنید.