سلام دوستان کسی آموزش کشیدن لی اوت در کیدنس را برای مداری ک شامل مقاومت و خازن و سلف و ترانزیستورو...باشه و به صورت کامل توضیح داده شده باشه داره؟