با درود
دوستان عکس زیر اطلاعات مفیدی در خصوص مکانیزه کردن نگهداری و تعمیرات داره.امیدوارم بتونید ازش استفاده ببرید :read: