سلام دوستان
دنبال مداری هستم که باهاش بشه روی میکروفون دوربین های مدار بسته پارازیت انداخت
این کار ممکنه که فقط روی همون میکروفون پارازیت اقا بشه ؟