دوستاني که ميتونن کمک کنن،سرعت موتور براشلس ( 30000 بدون بار با توان 500 وات) ، اين موتور تحت بار صد گرم قرار بگيره چقدر از سرعتش اوليه کاسته خواهد شد؟آيا فرمولي براي محاسبه سرعت تحت بار موتور وجود داره؟ ممنون اگه جواب بديد