سلام
سخت افزارهای HCCP چه نوع سخت افزارهایی هستند و چه ویژگی هایی دارند؟