اگه از دوستان کسی در مورد چگونگی کار با4wire film glass touch panel اطلاعاتی داره لطف کنه به من کمک کنه که بتونم راش بندازم.