لطفا درصورتی که مقدور میباشد شماتیک هویه دیجیتالی gordak 938a را برایم ارسال نمایید mortezanassir@gmail.com