من یک برنامه چشمک زن ساده با کیل نوشتم با کمک توابع cmsis و gpio و .... خروجی من پورت c و بین 0 است.

حالا میخواهم در محیط دیباگر نرمافزار شبیه سازیش کنم.
بعد از دیباگ به peripheral/system view/gpioc میرم ولی اونچیزی که انتظار دارم رو نمیاره...یعنی بصورت 32 پین که تیک پین مورد نظر در بازه برنامه زده و برداشته شود.

چیزی که من میبینم :


حدود چیزی که انتظار دارم باشه :