سلام خدمت دوستان گرامی. یک ایفون تصوریری سیماران برای تعمیر مغازه اوردم ک صدا از بیرون ب مانیتور وگوشی نمیامد اول ب میکروفن مشکوک شدم وانرا عوض کردم اما مشکل حل نشد بعد ترانزیستورها ودیودهای برد را برسی کردم ودوتا از ترانزیستور ها را بیرون مدار تست کردم سالم بود .فقط وقتی انگشت خیس روی پایه های یکی از ترانزیستورها میگذاشتم صدا میامد و دست برمیداشتم قطع میشد.ترانزیستور را دراوردم وتست کردم سالم بود بعد بین دونقطه ک انگشت میگذاشتم خازن 10میکرو گذاشتم و صدا امد.حال میخواهم بدانم چرا اینطور شد ومشکل چی بود.