سلام دوستان
من با NXP LPC1768 و بورد آموزشی فروشگاه یک برنامه نوشتم که اطلاعات رو بین کامپیوتر و بورد جابجا کنه
وقتی که رشته های سمپل خود بورد راهنما رو بهش میدم ([4] UART0 USB2TTL) درست کار میکنه ولی وقتی خودم میاد بهش میگم که یک عدد دو بایتی رو بخونه و بعد همون عدد رو برام برگردونه دجار مشکل میشه
یعنی یا اصلا هیچ عددی نمیفرسته یا اونی که میفرسته کاملا اشتباهه
میشه بگید مشکلش کجاست؟ کلافه شدم واقعا

کد:
int main(void) {
	char buff[512];
	uint16_t msgLen;
	uint8_t bt;

//	int i=0, j;
//	unsigned char buf[32];

	
	SystemInit();
	UART0_Init();

	fillBlock(buff, (char) 0, sizeof(buff));

	while (1) {
		msgLen = 0;
		/**
		 * Waiting for message length
		 * MSB is sent first
		 */
		bt = UART0_GetChar();
		msgLen = bt;
		msgLen <<= 8;
		bt = UART0_GetChar();
		msgLen += bt;

		/**
		 * Sending msgLen, MSB first
		 */
//		bt = 0;
		bt = msgLen % 256;
		bt = UART0_SendByte(bt);
//		bt = 64;
		bt = msgLen / 256;
		bt = UART0_SendByte(bt);
     }
}