من USBHID را راه اندازی کردم و با برنامه نمونه که برای کامپیوتر هست توانستم LED های روی برد را خاموش و روشن کنم
سوال من این است که با چه نرم افزاری میتوان اطلاعات را خواند در کامپیوتر؟؟؟