دوستان کسی طراحی پ امپ یادش هست
این طراحیو دارم ولی نمیدونم چیکار کرده فرمولهاش یادم رفته ):
http://s6.picofile.com/file/8250729950/%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C_%D8%AA%D9%82%D9%88% DB%8C%D8%AA_%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%B9% D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%AF%D9%88_% D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87.pdf.html

اینم مقاله کاملش

http://s7.picofile.com/file/8250729984/journal_Himanshu_shekhar_8_oljun14esr.pdf.html