با سلام..کسی میدونه چطوری میتونم طبقه بند بیزی با pdfگوسی رو برای کم کردن خطا در متلب طراحی کنم؟ماتریس ویژگیهام آماده هستن فقط باید تصاویر بافت رو که 12 تصویر هست رو با روش های بیزی و پارزن و kNNطراحی کنم و بعد با ماتریس ابهام خطاهای هر مدلو مقایسه کنم..
ممنون میشم از راهنمایی شما