سلام
من میخواستم بدونم slot(قسمت مادگی) Micro SD Card با SD card چه فرقی میکنه؟
و اگر بخوام داخل مداری به جای SD card از Micro Sd Card استفاده کنم چی کار کنم؟
پین ها را چگونه به آی سی وصل کنم.